Tuesday, June 8, 2010

ade lgi orang tidak mpercayai islam.

baru2 nieyh saye ade terbace post dri seseorang...saye sgt mrh dgn kate2 yg kasar terhadap islam..
cuba lihat nieyh :

Dengan bangga islam yang bodoh mengatakan bahwa Quran adalah Kitab yang paling sempurna.saya banyak baca debat di wall seorang kristen.ada beberapa catatan yang bisa saya petik dari debat tersebut, mampukan islam menjawab

1. Mengenai Ayat sunat?

2. Mengenai Siapa istri ADAM
Surah (2) Al-Baqarah ayat: 35
35. Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini [37], yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.

3. Mengenai Hukum taurat (apakah isi hukum taurat)

Surah (2) Al-Baqarah ayat: 51
51. Dan (ingatlah), ketika Kami berjanji kepada Musa (memberikan Taurat, sesudah) empat puluh malam, lalu kamu menjadikan anak lembu [48] (sembahan) sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zalim.


4. Apakah kalimat Allah kepada Adam sehingga Taubatnya diterima

Surah (2) Al-Baqarah ayat: 37
37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat [40] dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

5. Apakah Kalimat Allah kepada IBRAHIM sehingga Allah menjanjikan kepada Ibrahim menjadi Imam bagi seluruh manusia

Surah (2) Al-Baqarah ayat: 124
124. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku"Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".

6. Apakah yang haram menjadi halal setelah kedatangan ISA

Ali IMRAN
50. Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mu'jizat) daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku.

Mari islam berpusing ria, jawab ya nanti lau sudah dapat jawabannya saya akan kasih sama beliau orang kristen itu

No comments:

Post a Comment